دکتر عمرانی فرد

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی

خانه جراحی های ترمیمی و پلاستیک

جراحی های ترمیمی و پلاستیک

جراحی های ترمیمی و پلاستیک که توسط دکتر محمود عمرانی فرد انجام میشوند :
1.انواع جراحی های جمجمه و صورت
2.انواع شکستگی های صورت اوربیت و ماگزیلا و مندیبول
3.جراحی جمجمه نوزادان و اطفال (اعمال کرانیوسینوستوز)
4.انواع شکاف کام و لب