دکتر عمرانی فرد

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی

خانه عمل بینی (Rhinoplasty)

عمل بینی (Rhinoplasty)

نمونه کار های عمل های بینی (رینوپلاستی) دکتر محمود عمرانی فرد :

عمل 1 :

Picsart 23 07 04 13 12 07 262Picsart 23 07 04 13 12 37 435

Picsart 23 07 04 13 24 36 141Picsart 23 07 04 13 25 43 258

عمل 2 :

Picsart 23 06 28 19 32 46 212Picsart 23 06 28 19 28 37 066

عمل 3 :

Picsart 23 05 28 23 46 21 231Picsart 23 05 28 23 39 39 782