لیپوساکشن

lipo

لیپوساکشن، همچنین به عنوان lipoplasty (“مدل سازی چربی”)، ساکشن لیپکتومی مکش لیپو ساکشن (“حذف چربی ساکشن کمک”) و یا به سادگی LIPO شناخته شده است.